Helmond - Moskou

Onze kans om eindelijk eens af te rekenen met alle vooroordelen over Rusland!

vrijdag, januari 19, 2007

STUKJE CULTUUR !


Het is al weer enige tijd geleden dat we iets aan het culturele gebeuren in Helmond hebben gedaan, dus leek het ons wel weer eens de tijd!
Maria is, zoals inmiddels bekend, onze stadsdichteres, en we ontvingen weer een bijdrage van haar, welke we bij deze willen presenteren.
Toch gaat dit alles niet van een leien dakje, want na een schrijven aan de gemeente Helmond met de vraag of de gemeente geld zou willen vrijmaken voor een werkelijke stadsdichter, kreeg Maria een afwijzend schrijven met de mededeling dat de gemeente geen geld kon vrijmaken voor dergelijke plannen.
Tot een ieder verbazing, bleek later dat de gemeente wel degelijk geld had vrijgemaakt voor de cultuur in Helmond, want Het Literair Café te Helmond heeft de aanbesteding gekregen tot het aanstellen van een stadsdichter!
Er is dus door de gemeente Helmond een zogenaamd ‘achterkamertjespolitiek’ bedreven, en is er dus wel degelijk geld uitgetrokken voor dit onderdeel.
Een vreemd gebeuren!
U ziet dat de westerse landen Rusland er van beschuldigd niet democratisch te zijn, terwijl zij zelf dus zelf wel beslissen of iets goed of slecht is.
Laat niemand mij nu nog zeggen dat we in Nederland in een democratie leven!
Maria, veel succes, en blijf voor ons schrijven!

Helmond heeft nu de top

van het wereldamusement bereikt

want in de Van Houtlaandaar

aanschouwt men een gevel die

de entree heeft ener verwaaide

Vlaamse feesttent of een gokhal gelijkt

Edoch daar zit een tandarts

en binnen is het al net zo'n rommeltje

Maar de mensen komen er graag

en gaan er zonder pijn weer weg.


Maria van de Looverbosch


Ons moeder in de hemel

heeft vandaag op de kortste dag

van het jaar

een krans van engelen

en van sterren om mij gelegd.

En nog ben ik verdrietig

en mis haar en wenste mij

bij al dat goeds

dat zij mij bezorgt

dat ze gewoon thuis was,

zoals 's middags om 4 uur

als ik van school kwam

en thee kon drinken

aan de overkant van de tafel

in de kamer

friemelend in de naaidoos

met klosjes, knoopjes en spelden

terwijl zij achter de naaimachine zat

en luisterde naar wat ik meegemaakt had.

Maria van de Looverbosch


0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home