Helmond - Moskou

Onze kans om eindelijk eens af te rekenen met alle vooroordelen over Rusland!

maandag, april 10, 2006

KIJK DAT BEDOEL IK NOU !


Ik ga u nu vervelen met iets dat u waarschijnlijk niet zal interesseren, maar hoop dat u zult nadenken over dit artikel.
U bent gewend van mij dat ik mij vrij negatief opstel ten opzichte van de westerse politici, en dat ik nogal eens wil schoppen naar de diverse media.
Over het algemeen probeer ik weinig politiek op te nemen in mijn artikelen.
Hoewel dit de laatste tijd meer regelmaat is dan uitzondering, wens ik deze regel na te leven, en ben vaak geneigd om het nieuws maar naast mij neer te leggen.
Toch ontkom je er niet aan om dit alles te melden, omdat de laatste tijd de media wel heel erg vaak de zwarte piet toespeelt naar het voormalig Oost-Europa.
Rusland met name is een favoriet land voor de politici, en media.

Ik wil proberen u een aantal voorbeelden te geven, waaruit blijkt wat ik bedoel.

Zondag twee april jl., melde ik dat René van der Linden zal gaan spreken voor de Doema.
Dit bericht was afkomstig van Dhr. Beerenhout, en eigenlijk was mijn nieuwsgierigheid al gewekt, omdat ik toevallig een artikel over deze man gelezen had, en dus wist hoe hij over bepaalde zaken denkt.
Deze Beerenhout is een tot moslim omgedoopte Nederlander, die vrij negatief wenst te reageren over de gedachtegang van de niet-moslim.
Juist daarom ging er een lichtje branden toen hij de circulaire over René van der Linden onder de Russen liet rondgaan.
René van der Linden wil in zijn toespraak tot de Doema, spreken over het eventuele afschaffen van de doodstraf, (ik zal u straks uit leggen waarom Beerenhout dit ook wilt), en de mensenrechten in met name Tsjetsjenië.
Dat Beerenhout de aandacht op de mensenrechten in Tsjetsjenië wil vestigen, lijkt mij duidelijk voor een moslim, en ik heb er eigenlijk geen probleem mee, omdat de jonge Russische soldaten met een wat zuidelijk uiterlijk als eerste naar dit land worden uitgezonden, en meestal in een lijkenzak terugkeren.
Als het Rusland niet zou gaan om de doorvoer van de olie, denk ik dat zij hun troepen allang hadden terug geroepen.
Toch moet Beerenhout ook begrijpen dat deze terroristen (want zo zie ik deze mensen ook!), natuurlijk niet zomaar Moskou kunnen lastig vallen met het doden van gewone burgers.
Juist daarom ben ik voor de doodstraf in Rusland.
Dus wie schend nu werkelijk de mensenrechten in Rusland?

Dat Dhr. Beerenhout tegen de doodstraf is, is volgens mij een logisch feit uit het resultaat van de opgelegde straffen de laatste jaren.
De doodstraffen die er nu nog opgelegd worden, zijn merendeel voor terroristen.
En de terroristen in Rusland komen nu eenmaal uit de gebieden die de koran wensen te volgen, dus Tsjetsjenië.

Natuurlijk is niet de hele bevolking van Tsjetsjenië verantwoordelijk voor de daden van de extremisten, maar het is een logisch feit dat de bevolking van met name Beslan, Moskou of andere plaatsen waar regelmatig terroristische aanslagen plaatsvinden, wantrouwig staan ten opzichte van de Koran.

Europa (Engeland even buiten beschouwing gelaten, want de bevolking van dat land zal er nu ook wel anders over denken!), heeft natuurlijk nog niet veel van het extremisme meegemaakt, en kan dus nog totaal niet oordelen over hoe het is om een familielid te moeten verliezen.
Theo van Gogh is in Nederland een bekend slachtoffer van de Jihad, en hoe denkt u dat zijn familie denkt over de extremistische moslims?

Om nu dit artikel samen te vatten, vraag ik de Russen in Nederland die de circulaire van Dhr. Beerenhout regelmatig ontvangen, deze eens wat kritischer te gaan bekijken, en de Russen in Rusland, de toespraak van René van der Linden met een kritisch oor toe te horen!!!!!!!!

Sorry voor deze politieke bijdrage!

Pakka. helmos@freemail.nl

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home